Website Banner
 
 
 
 
แบบบ้าน                   :  K-202
ลักษณะของแบบบ้าน   :  บ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์น เพื่ออยู่สบาย
ส่วนประกอบของบ้าน   :  2ห้องนอน /2ห้องน้ำ /1รับแชก /1ครัว / /2จอดรถ/1ซักล้าง/1เฉลียง
พื้นที่ใช้สอย               :  00 ตารางเมตร
ราคาตตัวบ้านประมาณ  :0.00 ล้านบาท
หมายตุ                      : ราคาตัวบ้านขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้และสถานที่ปลูกสร้าง
Current Pageid = 61